Afdrukken

Binnen onze scholengroep bestaat er één scholengemeenschap voor het basisonderwijs (SGE BaO) en twee scholengemeenschappen voor het secundair onderwijs (SGE Leuven (www.sgeleuven.be) en SGE Tienen-Landen).